Herrenhäuser Slowakei

(83 Attraktionen)
Kaštieľ v Bernolákove
Bernolákovo
Barokový kaštieľ dal postaviť gróf Esterházy v prvej polovici 18. storočia. Kaštieľ bol medzi prvými šľachtickými rezidenciami na Slovensku, ktoré bol...
Kaštieľ v Tonkovciach
Čenkovce
Na okraji obce Tonkovce, v miestnej časti obce Nový Život sa nachádza anglický park, ktorý sa pýši kultúrnou pamiatkou - kaštieľom, ktorý bol pôvodne ...
Kaštieľ v Stupave
Stupava
Na okraji parku v historickom centre Stupavy sa nachádza kaštieľ, ktorý bol postavený na mieste starého stupavského vodného hradu. Tak ako aj iné kašt...
Kaštieľ Pezinok
Pezinok
V 13. storočí bol v Pezinku postavený hrad, na tomto mieste bol v roku 1609 vybudovaný kaštieľ. V 19. storočí poškodil časť budovy blesk, namiesto tej...
Kaštieľ v Kočovciach
Kočovce
Romantický trojkrídlový kaštieľ bol pôvodne postavený v prvej polovici 18. storočia v barokovom slohu, neskôr bol prestavaný v modernejšom štýle. Je o...
Kaštieľ v Jelenci - Múzeum rodu Forgách
Jelenec
Neďaleko Nitry, v obci Jelenec sa nachádza starý barokový kaštieľ. V časti kaštieľa je dnes Múzeum rodu Forgách, ktoré zobrazuje život tohto rodu. Súč...
Kaštieľ Ostrolúckych v Ostrej Lúke
Ostrá Lúka
Sídlom rodu Ostrolúckych bol kaštieľ na okraji obce, ktorý bol postavený v polovici 17. storočia. Jedna strana kaštieľa je renesančnou pevnostnou stav...
Kaštieľ v Budmericiach
Budmerice
Kaštieľ v Budmericiach obklopuje anglický park, ktorým sa tiahne dlhá topoľová aleja. Dal ho postaviť Ján Pálffy, gróf, ktorý sa zamiloval do francúzs...
Kaštieľ v Nitrianskej Blatnici
Nitrianska Blatnica
Renesančný kaštieľ bol vybudovaný v druhej polovici 16. storočia. V minulosti bránil územie pred nájazdmi Turkov a keď nebezpečenstvo pominulo stal sa...
Novogotický kaštieľ v Galante
Kajal
Novogotický kaštieľ v Galante pripomína anglické tudorovské hrady. Tento symbol mesta vybudovali Esterházyovci. Kaštieľ dnes čaká na rekonštrukciu a p...
Barokový kaštieľ Veľký Biel
Veľký Biel
Vo Veľkom Bieli je situovaný pravdepodobne najväčší kaštieľ na Slovensku. Túto stavbu dal v 18. storočí vybudovať mocný magnátsky rod Csákyovcov na zá...
Biskupský kaštieľ v Močenku
Močenok
V obci Močenok sa nachádza kaštieľ, ktorý v minulosti vlastnilo Nitrianskeho biskupstvo a preto sa nazýva biskupským. Vďaka dobrej polohe medzi Viedňo...
Dežöfiovský kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
V Hanušovciach nad Topľou sa nachádza renesančno - barokový Dežöfiovský kaštieľ, ktorý bol postavený v 17. storočí. Stavba púta pozornosť robustnými o...
Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach
Čachtice
V dedinke Čachtice, ktorá je preslávená svojou "krvavou grófkou" Alžbetou Báthoryovou sa nachádza okrem hradu aj krásny renesančný kaštieľ, ktorý je s...
Kaštiele v Klátovej Novej Vsi
Klátova Nová Ves
V obci Klátová Nová Ves sa nachádzajú 3 kaštiele. Novobarokový kaštieľ patril rodine Haupt-Stummerovcov. V kaštieli sa dnes nachádza školiace pracovis...
Kaštieľ Betliar
Betliar
Kaštieľ v Betliari sa orientuje na dokumentáciu bytovej architektúry šľachty. K najvzácnejším exponátom patrí svadobná truhlica zo 16. storočia a goti...
Kaštieľ Fintice - Galéria a múzeum ľudového umenia
Fintice
V obci Fintice sa nachádza renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený v prvej polovici 17. storočia. Hlavná obytná časť kaštieľa je obklopená vstupnými a...
Kaštieľ Imre Madácha
Dolná Strehová
Rokokovo - klasický kaštieľ sa nachádza v Dolnej Strehovej a je obklopený anglickým parkom. Bol postavený v 18. storočí uhorským zemianskym rodom Madá...
Kaštieľ Migazziovcov v Zlatých Moravciach
Zlaté Moravce
Barokovo - klasicistický kaštieľ v Zlatých Moravciach bol postavený v prvej polovici 17. storočia. Nachádza sa v ňom Mestské múzeum Zlaté Moravce, kde...
Kaštieľ Radvanských v Radvani
Kynceľová
Štvorkrídlový goticko - renesančný kaštieľ sa nachádza v časti Radvaň, ktorá je súčasťou Banskej Bystrice. Tento kaštieľ bol postavený začiatkom 16. s...
Kaštieľ Strážky
Spišská Belá
Medzi najvýznamnejšie pamiatky Spiša patrí kaštieľ v Strážkach. Spolu s neskorogotickým kostolom sv. Anny a goticko-renesančnou zvonicou tvoria jednot...
Kaštieľ Topoľčianky
Topoľčianky
Prvá zmienka o Topoľčiankach je z roku 1293, kedy tu žil asi 300 rokov známy rod Topoľčianskych. Pevnosť mala významné obchodno-ochranné postavenie. V...
Kaštieľ Vranovo v Palúdzke
Liptovský Mikuláš
Od roku 1500 v mestskej časti Liptovského Mikuláša - v Palúdzke stála pevnôstka, ktorá bola obklopená vodnou priekopou. Na začiatku 17. storočia bola ...
Kaštieľ v Adamovciach
Adamovské Kochanovce
V obci Adamovské Kochanovce sa nachádza neskorobarokový kaštieľ, ktorý je obklopený anglickým parkom s množstvom vzácnych exotických drevín. Bol posta...
Kaštieľ v Betlanovciach
Betlanovce
V obci Betlanovce sa nachádza vzácna kultúrna pamiatka - renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený v 16. storočí a patril rodu Thurzovcov. Táto stavba b...
Kaštieľ v Bešeňovej
Bešeňová
Renesančný kaštieľ je obklopený udržiavaným parkom. Je to bloková stavba, ktorá má 4 nárožné veže. Kaštieľ a priľahlý areál boli vyhlásené za národnú ...
Kaštieľ v Bijacovciach
Bijacovce
Na okraji Bijoviec sa nachádza neskorobarokový kaštieľ, ktorý patril uhorskému šľachtickému rodu Csákyovcov. Predtým rod Csákyovcov vlastnil Spišský h...
Kaštieľ v Bohuniciach
Bohunice (okres Ilava)
História bohunického kaštieľa siaha do 17. storočia, kedy patril rodu Medňanských. Neskôr patril Žigmundovi Riznerovi, bratovi slovenskej spisovateľsk...
Kaštieľ v Brodzanoch
Brodzany
Renesančno - baroková stavba je obklopená anglickým parkom, potôčikom a cudzokrajnými drevinami. V 19. storočí v kaštieli bývala švagriná A. S. Puškin...
Fotografie Fehlt
Brunovce
Neskorobarokový kaštieľ bol postavený v druhej polovici 17. storočia. Obklopuje ho rozsiahly park, ktorý dal postaviť Mikuláš Bercsényi. Budova bola p...
Kaštieľ v Cerovej
Cerová
Kaštieľ v Cerovej je kultúrnou pamiatkou, ktorá je obklopená parkom s umelým jazierkom. Kaštieľ dal postaviť na začiatku 18. storočia István Korlatkoy...
Kaštieľ v Diviakoch - klasicistický
Rakša
Rokokovo - klasicistický kaštieľ dal postaviť v 18. storočí rod Tarnóczyovcov. Kaštieľ obklopuje park. Interiéry kaštieľa nie sú sprístupnené verejnos...
Kaštieľ v Diviakoch - renesančný
Rakša
Kaštieľ patril rodu Platthyovcov a bol postavený v 17. storočí v renesančnom slohu. Tento kaštieľ patril v minulosti dlho Matici slovenskej, dnes sa v...
Kaštieľ v Dolnej Krupej
Dolná Krupá
Kaštieľ Brunswickovcov sa nachádza v obci Dolná Krupá. Brunswickovci boli významným šľachtickým rodom, ktorí boli dobrými priateľmi s Ludwigom van Bee...
Kaštieľ v Dolnej Mičinej
Dolná Mičiná
Renesačný kaštieľ vznikol prebudovaním staršieho hradu. Kaštieľ s mohutnými nárožnými vežami a arkádovou lodžiou sa nachádza na kopci nad obcou Dolná ...
Kaštieľ v Dubníku
Dubník
Klasicistický kaštieľ sa nachádza v obci Dubník. V minulosti bol sídlom pre rod Czúzyovcov. Kaštieľ navštívili mnohé známe osobnosti ako český vedec a...
Kaštieľ v Hertníku
Hertník
História renesančného kaštieľa siaha do 16. storočia. Dal ho vybudovať šľachtický rod Forgáčovcov na mieste, kde sídlil predtým starý vodný hrad, ktor...
Kaštieľ v Hodkovciach
Žehra
Barokovo - klasicistický kaštieľ patril uhorskému rodu Csákyovcov. V roku 1948 bol kaštieľ vyvlastnený a dnes sa v ňom nachádza domov sociálnych služi...
Kaštieľ v Hornej Lehote
Horná Lehota (okres Dolný Kubín)
V druhej polovici 16. storočia bol v Hornej Lehote vybudovaný kaštieľ, ktorý patril šlachticovi Jurajovi Abbafimu, ktorý bol majiteľom aj Oravského hr...
Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
V centre obce Ivanka pri Dunaji sa nachádza kaštieľ, ktorý bol vybudovaný v druhej polovici 18. storočia známym poradcom Márie Terézie - Antonom I. Gr...
Kaštieľ v Krásnej
Kokšov - Bakša
V mestskej časti Krásna v Košiciach sa nachádza starý kaštieľ, ktorý patril oravskému rodu Meškovcov. Bol postavený v 16. storočí a odvtedy bol veľakr...
Kaštieľ v Lednických Rovniach
Lednické Rovne
Kaštieľ patril dobrodruhovi Michalovi Telekessimu. V 19. storočí kaštieľ získal Jozef Schreiber, ktorý tu vybudoval skláreň, ktorá bola jednou z najmo...
Kaštieľ v Ličartovciach
Ličartovce
Kaštieľ sa nachádza na okraji obce a je to zaujímavá kultúrno - historická pamiatka, v ktorej je zobrazených viacero architektonických štýlov. Stavba ...
Kaštieľ v Malackách
Malacky
Štvorkrídlový klasicistický kaštieľ bol postavený v prvej polovici 17. storočia uhorským palatínom Pavlom IV. Pálffym. Rod Pálffyovcov využíval túto r...
Kaštieľ v Michalovciach
Michalovce
Kaštieľ v Michalovciach je barokovo - klasicistický kaštieľ, v ktorom sa nachádza Zemplínske múzeum, ktoré vlastní viac ako 70 000 zbierkových predmet...
Kaštieľ v Mojmírovciach
Mojmírovce
Neďaleko Nitry, v obci Mojmírovce sa nachádza barokovo - klasicistický kaštieľ, ktorý bol postavený v 18. storočí pre rod Hunyadyovcov, ktorí boli váš...
Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom
Moravany nad Váhom
Pôvodne renesančný, neskôr barokovo upravený kaštieľ patril rodu Motešických, ktorý ho dali postaviť v 16. storočí. Hlavná časť kaštieľa, ktorá končí ...
Kaštieľ v Opatovej pri Lučenci
Lučenec
Secesný kaštieľ - zámok sa nachádza nad obcou Opatová pri Lučenci. Bol postavený v 19. storočí šľachtickým rodom Prónayovcov. Dnes je kaštieľ neprístu...
Kaštieľ v Orlovom
Považská Bystrica
Štvorkrídlový kaštieľ stojí na vyvýšenej terase na brehu rieky Váh. Dal ho postaviť šľachtický rod Balassovcov, ktorý často chodila navštevovať cisáro...
Kaštieľ v Podrečanoch
Gregorova Vieska
Secesný kaštieľ bol postavený podľa vzoru francúzskych zámkov. Obklopuje ho prírodno - krajinársky park. Toto sídlo dal postaviť rod Kuchynkovcov v 19...
Kaštieľ v Rusovciach
Kalinkovo
V mestskej časti Bratislavy - v Rusovciach sa nachádza neogotický kaštieľ, ktorý má silný romantický nádych. Bol postavený v 17. storočí, dnešnú podob...
Kaštieľ v Senici - Záhorská galéria
Rovensko
Neskorobarokový kaštieľ pravdepodobne projektoval známy rakúsky architekt F. A. Hillebrandt, ktorý mal na starosti svadbu viedenského Belvederu a zámk...
Kaštieľ v Seredi (Šintavský hrad)
Sereď
Obyvateľkou kaštieľa v Seredi bola Anna Rosina Listhiusová, ktorá sa zaujímala o čarodejníctvo a zhromažďovala na hrade priaznivcov okultizmu. Preto s...
Kaštieľ v Spišskom Hrhove
Spišský Hrhov
Celý región a obec Spišský Hrhov sa pýšia majestátnym kaštieľom, ktorý v 19. storočí postavil rod Csákyovcov. Kaštieľ bol postavený v novobarokovom sl...
Kaštieľ v Spišskom Štiavniku
Betlanovce
Renesančný kaštieľ stojí na mieste, kde v minulosti stál opevnený kláštor, ktorý bol sídlom cisterciánskeho opátstva. Keďže v 16. storočí kláštor trpe...
Kaštieľ v Trebišove
Trebišov
V trebišovskom mestskom parku sa nachádza barokovo - klasicistický kaštieľ, ktorý bol postavený grófskym rodom Csákyovcov. Dnes sa jeho priestory využ...
Kaštieľ v Zemianskom Lieskovom
Melčice - Lieskové
V obci sa nachádza barokovo - klasicistický kaštieľ, ktorý dala postaviť šľachtická rodina Silvayovcov v druhej polovici 18. storočia. Dnes sa v ňom n...
Kaštieľ v Zemianskom Podhradí
Zemianske Podhradie
V obci Zemianske Podhradie sa nachádza renesančno - klasicistický kaštieľ, ktorý v 17. storočí dal postaviť rod Ostrolúckych. Kaštieľ je obklopený par...
Kaštieľ v Záblatí a Kaplnka sv. Anny
Drietoma
V mestskej časti Trenčína - v Záblatí sa nachádza zrekonštruovaný neskororenesančný kaštieľ, ktorý bol postavený v 17. storočí a pôvodne sa využíval a...