Sakrale Sehenswürdigkeiten und Wallfahrtsorte Slowakei

(193 Attraktionen)
Dóm sv. Martina
Bratislava
Dóm sv. Martina je najstarší bratislavský chrám. Stal sa významným centrom korunovačných ceremónií. Aj Mária Terézia tu bola korunovaná za uhorskú pan...
Kláštor – Hronský Beňadik
Hronský Beňadik
Kláštor Hronský Beňadik sa nachádza južne od Novej Bane. Patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie stavebné pamiatky na Slovensku. Založil ho Gejza II....
Františkánsky kláštor a kostol - Pruské
Pruské
Komplex bol postavený v roku 1642. V 18. storočí bol prestavaný na štvorkrídlovú budovu s arkádovým dvorom. Kostol je zasvätený sv. Jurajovi. V krypte...
Kláštorisko
Letanovce
V roku 1294 sa spomína pod názvom castrum Lethon. Kláštor bol vybudovaný na tzv. Skale útočišťa. Z ďalších názvov sú známe Lapis Refugii, Lapis Leton,...
ARCHA LOCUS Liptovské Sliače
Liptovské Sliače
Archa Locus bol rímsko - katolícky kostol sv. Šimona a Júdu z roku 1326. V roku 1994 prišiel miestny obyvateľ s nápadom obnoviť kostol v podobe archy....
Artikulárny evanjelický kostol Hronsek
Hronsek
Drevený kostolík s vežou pochádza pravdepodobne z roku 1725. Je postavený bez použitia kovov. Kostol má pôdorys v tvare kríža. Vo vnútri je zavesený o...
Banská Kalvária
Banská Štiavnica
Na kalvárii sa nachádza 23 barokových sakrálnych stavieb, ktoré pochádzajú z roku 1744 - 1751. Je to 17 zastavení medzi tzv. Dolným a Horným kostolom ...
Bazilika minor sv. Egídia
Bardejov
Najstaršie časti baziliky pochádzajú z 15. storočia. Ide o gotickú stavbu s tromi loďami. Nachádza sa v nej až 11 krídlových oltárov. Skvostom je aj p...
Dóm sv. Alžbety Košice
Košice
Dóm sv. Alžbety je postavený v gotickom slohu. Je to najväčší kostol na Slovensku. Najstaršie časti stavby pochádzajú z roku 1380. Zaujímavosťou je tz...
Evanjelický artikulárny kostol  - Svätý Kríž
Svätý Kríž
Najväčší slovenský drevený kostol sa nachádza v obci Svätý Kríž. Pôvodne bol postavený v roku 1774 v obci Paludza, ktorá zanikla pri napúšťaní vodnej ...
Evanjelický kostol  - Ochtiná
Ochtiná
Kostol pochádza z prvej polovice 13. storočia. V rokoch 1342 - 1347 bol goticky upravený a rozšírený o bočnú loď s hviezdicovou klenbou v polovici 15....
Evanjelický kostol - Gočovo
Gočovo
Barokovo - klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1780 - 1790, na začiatku 19. storočia bol doplnený vežou. V interiéri je barokový drevený oltár...
Evanjelický kostol - Koceľovce
Koceľovce
Gotický kostol bol postavený v prvej polovici 14. storočia. Nástenné maľby, ktoré sú na krížovej klenbe a obvodovom murive sú z konca 14. storočia. Za...
Evanjelický kostol - Kyjatice
Kyjatice
Cenný pôvodne románsko - gotický kostol bol postavený koncom 13. storočia. V 15. storočí bol prestavaný a v roku 1637 upravený renesančne. Pôvodné rom...
Evanjelický kostol - Ladzany
Ladzany
Na mieste, kde dnes stojí evanjelický kostol stála v 13. storočí románska rotunda. V 18. storočí bola rotunda prestavaná na kostol. Z pôvodnej stavby ...
Evanjelický kostol - Rimavská Baňa
Rimavská Baňa
Pôvodne románsky kostol z 13. storočia bol v roku 1783 goticky upravený. Na stenách presbytéria a severnej strane lode sa nachádzajú cenné gotické maľ...
Evanjelický kostol - Ľuboreč
Ľuboreč
Kostol pochádza zo 14. storočia, upravovaný bol v 17. storočí. V interiéri svätyne sa zachovali cenné nástenné maľby zo 14. storočia....
Evanjelický kostol - Štítnik
Štítnik
Evanjelický kostol s najstarším organom na Slovensku je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Kostol je zdobený nástennými maľbami. Unikátna je go...
Evanjelický kostol Kraskovo
Kraskovo
Kostol je postavený v ranogotickom slohu. Je zdobený nástennými maľbami. Na strope z dreva sa nachádza ľudová maľba z 18. storočia. Pri kostole stojí ...
Františkánsky kláštor s kostolom
Kremnica
V roku 1658 bol postavený v Kremnici barokový kláštor a kostol sv. Františka z Assisi. V roku 1702 bol tento objekt rozšírený. Areál má štyri krídla a...
Františkánsky kláštor s kostolom - Malacky
Malacky
Renesančne - barokový kostol bol vybudovaný v druhej polovici 17. storočia. Kostol bol koncom 19. storočia rozšírený a upravený. V zadnej časti lode j...
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Jána Krstiteľa
Kalná Roztoka
V obci Kalná Roztoka sa nachádza gréckokatolícky drevený chrám, ktorý bol postavený v roku 1750 v zrubovom štýle. Chrám tvorí svätyna, chrámová loď a ...
Gréckokatolícky kostol - Ladomirová
Ladomirová
Kostol archanjela Michala pochádza z roku 1742. Pôvodne bol postavený bez použitia klincov. V areáli kostola sa nachádza cintorín. Pri kostole sa nach...
Gréckokatolícky kostol Bodružal
Bodružal
Kostol bol postavený v roku 1658. Je to trojdielna stavba. Kupoly sú zakončený makovičkami a krížmi. Sú v ňom zachované nástenné maľby z 18. storočia....
Gréckokatolícky kostol Brežany
Brežany (okres Prešov)
Kostol sv. Lukáša je z roku 1727. Patrí medzi najstaršie na Slovensku. Ikonostas pochádza z roku 1733 a zachováva tradičnú byzantskú schému rozmiestne...
Gréckokatolícky kostol Hrabová Roztoka
Hrabová Roztoka
Kostol sv. Bazila Veľkého je z 18. storočia. Je to trojdielna stavba s dvoma vežami. Ikonostas je tiež z 18. storočia....
Gréckokatolícky kostol Inovce
Inovce
Kostol archanjela Michala bol postavený v roku 1836. Je to trojdielna stavba s dvoma vežami. Ikonostas pochádza z 19. storočia....
Gréckokatolícky kostol Jedlinka
Jedlinka
Kostol Ochrany Bohorodičky bol postavený v roku 1763. Je to trojdielna stavba s troma vežami. Nachádzajú sa tu ikony zobrazujúce sv. Mikuláša, Krista ...
Gréckokatolícky kostol Kožany
Kožany
Kostol Stretnutia Pána so Simeonom pochádza z druhej polovici 18. storočia. Je to trojdielna stavba s troma vežami. Na stenách sú vzácne nástenné maľb...
Gréckokatolícky kostol Krajné Čierno
Krajné Čierno
Kostol sv. Bazila Veľkého bol postavený v 18. storočí. Ide o trojdielnu stavbu. Ikonostas má barokové prvky. Nachádza sa tu ikona sv. Mikuláša a sv. M...
Gréckokatolícky kostol Krivé
Krivé
Kostol evanjelistu Lukáša je z roku 1826. Ide o typicky trojdielnu stavbu s oltárnou časťou oválneho tvaru. Ikonostas pochádza z 18. storočia....
Gréckokatolícky kostol Ruský Potok
Ruský Potok
Kostol archanjela Michala je z roku 1740. V 20. storočí bola k nemu pristavaná zvonica. Ikonostas je z obdobia vzniku stavby. Kostol má dve veže....
Gréckokatolícky kostol Topoľa
Topoľa
Kostol archanjela Michala je z roku 1700. V jeho areáli sa nachádza cintorín. Kostol je trojdielna zrubová stavba s dvoma vežami a samostatne stojacou...
Gréckokatolícky kostol Tročany
Tročany
Kostol sv. Lukáša je z 15. storočia. Je najstarším typom kostola východného rítu. Trojdielna stavba zahŕňa oltárnu časť, podvežie a samotnú loď. Ikono...
Gréckokatolícky kostol Uličské Krivé
Uličské Krivé
Kostol sv. Archanjela Michala bol postavený v roku 1718. Je to trojdielna stavba. Oltárna časť je polygonálneho charakteru. Ikonostas pochádza z 18. s...
Gréckokatolícky kostol Šemetkovce
Šemetkovce
Kostol archanjela Michala je z roku 1752. Má samostane stojacu zvonicu. Je to trojdielna stavba s troma vežami. Ikonostas je z väčšej časti z 18. stor...
Gréckokatolícky kostol Šmigovec
Šmigovec
Kostol Nanebovstúpenia Pána pochádza z roku 1755. Odkedy obec má vlastný murovaný kostol, drevený kostolík je zanedbávaný....
Hora Matky Božej v Levoči
Levoča
Na Mariánskej hore sa nachádza neogotický kostol. Toto miesto je jedným z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na území Slovenska. Kaplnka ...
Hradná kaplnka - Karner sv. Ondreja - Kremnica
Kremnica
Najstaršou stavbou v areáli kremnického hradu je kaplnka. V hornej časti kaplnky sa nachádzajú maľby na stenách, v suteréne je kostnica s románskou še...
Husitský kostolík v Lúčke
Lúčka (okres Rožňava)
V okrese Rožňava, nad obcou Lúčka sa rozprestierajú starobylé ruiny opevneného kostolíka, ktorý bol postavený v 13. storočí. Kedysi to bola pevnôstka ...
Kalvinistický kostol - Šamorín
Šamorín
Kalvinistický kostol bol postavený v 2. polovici 13. storočia. V 14. storočí bola k nemu pristavaná južná loď a v 15. storočí sa na kostole uskutočnil...
Kaplnka sv. Juraja - Nitrianska Blatnica
Nitrianska Blatnica
Národná kultúrna pamiatka - kostolík sv. Juraja sa nachádza na malom skalnom ostrohu v obci Nitrianska Blatnica. Kostolík sa nachádza severne od obce ...
Kapucínsky kostol Najsvätejšej Trojice - Pezinok
Pezinok
Areál kostola a kláštora bol postavený v rokoch 1716 - 1730. Kostol je unikátnym príkladom barokovej františkánskej architektúry. Jednoduchý jednolodn...
Katedrála sv. Martina - Spišská kapitula
Spišské Podhradie
Katedrála sa nachádza na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Je postavená v neskororománskom slohu. V roku 1493 pristavali Kaplnku Zápoľský...
Kláštor Jasov
Jasov
Kláštor bol postavený v 12. storočí. O niekoľko storočí neskôr bol prestavaný na pevnosť. Sídlil v ňom rád premonštrátov. Kláštor je prevažne gotický....
Kláštor Mariánska Čeľaď
Veľké Lovce
V lesoch, ktoré sa nachádzajú neďaleko obce Veľké Lovce sú ruiny starého kláštora, ktorý sa nazýva Máriacsalád alebo Mariánska Čeľad. Kedysi to bol kl...
Kláštor a Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Šaštín - Stráže
Kostol a kláštor sú strediskami uctievania patrónky Slovenska - Sedembolestnej Panny Márie. Stretávajú sa tu ročne mnohí pútnici zo Slovenska i zo zah...
Kláštor na Veľkej Skalke
Skalka nad Váhom
Kláštor bol založený nitrianskym biskupom Jakubom v roku 1224. V roku 1528 kláštor obsadili cisárske vojská. V roku 1773 sa zrušil jezuitský rád, čím ...
Kostol Archanjela Michala v Príkrej
Príkra
Gréckokatolícky drevený kostolík karpatského typu bol postavený v roku 1777. Je tu štvorradový ikonostas, ktorý je bohato polychrómovaný, s cárskymi v...
Kostol Dvoch sŕdc v Liptovských Sliačoch
Liptovské Sliače
Kostol Dvoch sŕdc je situovaný v Liptovských Sliačoch a svojou architektúrou je nevšedným umeleckým dielom. Návštevníkov zaujme prekrásny exteriér, kt...
Kostol Nanebovzatia P. Márie - Podolínec
Podolínec
Uprostred námestia sa nachádza rímskokatolícky kostol z konca 13. storočia. Kostol bol v priebehu 18. storočia rekonštruovaný, od roku 1789 má klasici...
Kostol Nanebovzatia Panny Márie - Rožňava
Rožňava
Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol pôvodne farským kostolom. Od roku 1776 je biskupskou katedrálou. Gotickú stavbu zo začiatku 14. storočia dokončili...
Kostol Panny Márie - Bíňa
Bíňa
Kostol Panny Márie bol postavený pred rokom 1217. Pôvodne románsky kláštorný kostol predstavuje neskorobarokovú stavbu s unikátnymi románskymi a ranog...
Kostol Všetkých Svätých - Henckovce
Henckovce
Pôvodne ranne gotický kostol bol vybudovaný v prvej polovici 13. storočia. Obnovený bol v roku 1900 po požiari, v 17. storočí bol opevnený kamennou st...
Kostol Zvestovania Panny Márie - Chyžné
Chyžné
Kostol pochádzajúci z prvej polovice 14. storočia barokovo upravili v 18. storočí. Má kazetový drevený maľovaný strop z roku 1745. V presbytériu sa za...
Kostol Záštity P. Márie - Miroľa
Miroľa
Gréckokatolícky kostolík, ktorý bol postavený v roku 1764 patrí medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. Je to drevený objekt, ktorý má typickú troj...
Kostol sv. Anny - Beluša
Beluša
Pôvodne románsky kostolík bol postavený v druhej polovici 13. storočia. Kostol patrí k najstarším dochovným stavbám na Slovensku. Pôdorys a okná sú v ...
Kostol sv. Antona Paduánskeho
Košice
Tento kostol je druhý najstarší v Košiciach, je známy aj pod názvom Kostol sv. Antona Pustovníka. Časť chrámu bola biskupskou katedrálou jágerského bi...
Kostol sv. Ducha
Žehra
Kostol sv. Ducha je zapísaný na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ide o stavbu s prvkami románskeho a ranogotického slohu. Interiér kosto...
Kostol sv. Filipa a Jakuba - Liptovská Teplá
Liptovská Teplá
Pôvodne gotický kostol bol postavený v 13. storočí. V 16. storočí bol upravovaný, priestor lodi bol zaklenutý klenbou, bola pristavaná bočná kaplnka a...